white decorative stripes white decorative stripes
Om Pedab

PEDABS BLOGG

Välkommen till vår värld

Lyckas i hybridvärlden

Vi måste erbjuda våra kunder flexibla lösningar som hjälper dem att lyckas även i hybridvärlden. Det handlar om effektiv resurshantering, enklare underhåll och snabbare distribution. IBMs svar på detta heter Cloud Paks (det finns totalt sex Cloud Paks) och Red Hat OpenShift för att hantera Kubernetes-miljöer.

Med den ökande övergången mot användning av molntjänster har datorkraft blivit en volymprodukt. I teorin kan organisationer optimera IT-kostnaderna genom att alltid flytta arbetsbelastningar dit där den billigaste kapaciteten kan erhållas vid varje givet tillfälle. Detta är naturligtvis enklare sagt än gjort, eftersom olika molntjänster kräver sin egen kompetens och att flytta arbetsbelastningar från en plats till en annan är mer utmanande än vad som står i reklamen. Vi måste dock kunna erbjuda våra kunder flexibla lösningar som hjälper dem att lyckas även i hybridvärlden.

IT-arkitektur bör betraktas som en enhet istället för många separata delar. Grunden är baserad på modern, plattformsoberoende och intelligent kontrollerad containerimplementering och det integrerade applikationslagret byggt på det - utan att glömma säkerheten, naturligtvis.

Gartner förutspår att mer än 75% av de globala organisationerna kommer att köra containerapplikationer i produktion fram till 2022, upp från under än 30% idag.

De största fördelarna med att använda containerteknik ur kundernas synvinkel är:

  • Mer effektiv IT-resurshantering
  • Enklare hanterbarhet och underhåll
  • Bättre samarbete mellan applikationsutvecklingsteam och IT
  • Snabbare distribution

Det är detta våra tänker på nu, så vi borde alla vara starkt involverade i denna diskussion. Hittills finns det ofta bara ett fåtal containermiljöer och / eller de körs på endast en plattform. Därmed är deras hantering fortfarande möjlig utan att använda OpenShift. Men på längre sikt kan dock detta tillvägagångssätt och att förlita sig för mycket på en molnlösning låsa in kunden med en leverantör i en mindre optimal lösning.

Genom att lyfta kontrollskiktet "högre" kan den nödvändiga expertisen riktas bättre och kunden har mer flexibilitet när det gäller själva plattformen - oavsett om det finns i det lokala datacentret, molnet eller en hybridmodell med flera alternativ.

IBMs svar på detta är Cloud Paks och Red Hat OpenShift för att hantera Kubernetes-miljöer. OpenShift är en nyckelkomponent i pusslet och ger kunderna ett betydande mervärde när de flyttar för att köra applikationer i containrar. I den här videon förklaras enkelt hur OpenShift underlättar arbetet för både apputvecklare och IT-administratörer.