white decorative stripes white decorative stripes
Om Pedab

PEDABS BLOGG

Välkommen till vår värld

Flexiblare licensiering med Cloud Paks

I bloggen Lyckas i hybridvärlden,  fokuserade vi på Red Hat OpenShift och målade en snabb bild av vad IBM Cloud Paks är. I den här bloggen fokuserar vi på själva programvaran och den nya typen av flexibilitet i användningen av licenser som gör stor skillnad för kunderna.

För att OpenShift ska ge mervärde till kunderna måste applikationerna uppfylla vissa krav. Med Cloud Paks har IBM redan uppgraderat en betydande del av sin egen programvara för att göra den containerbaserad.

Övergången till det moderna, containerbaserade sättet att tänka är naturligtvis en utmanande resa. Med IBM kan varje kund göra förändringen i sin egen takt, eftersom komponenterna i varje Cloud Pak kan installeras och användas på många olika sätt i olika molnmodeller, men även på traditionellt sätt i lokala miljöer.

År 2024 förväntas cirka 15% av företagens applikationer överföras till containrar. Källa: Gartner

Övergången till containers och/eller moln för befintliga applikationer kan göras stegvis. När det gäller att utveckla nya applikationer så gör man det naturligtvis direkt för molnet.

Ny typ av flexibilitet i användningen av licenser

Cloud Pak-förpackningar möjliggör ny typ av flexibilitet i användningen av licenser, eftersom licensen i sig alltid inkluderar tillgång till flera IBM-produkter. När behoven ändras kan kunden omfördela funktioner ingående i Cloud Pak utan att nödvändigtvis behöva göra ytterligare investeringar i nya licenser.

Med Cloud Paks har IBM också introducerat en ny hyrlicensmodell, Committed Term License, som ett alternativ till traditionella ägarlicenser. Genom att hyra en licens under en viss period kan kunden komma igång med en mindre kostnad och slippa en större kapitalutgift. Detta ger en större flexibilitet när det gäller licenskvantiteter.

För befintliga kunder erbjuder IBM en uppgraderingsväg från de nuvarande licenserna som ingår i Cloud Paks, antingen till nuvarande licensmodell eller till hyrlicensmodell. Det är en bra idé att ta upp detta ämne med dina kunder i god tid före det årliga underhållet och supporten går ut eftersom det är den enda tidpunkten kunden kan göra en uppdatering och samtidigt skydda sina redan gjorda investeringar.

Vi finns här för alla IBM Business Partners och hjälper till att skapa ett attraktivt erbjudande till era kunder när era kunder överväger att flytta till Cloud Paks. Om ni vill kan vi också erbjuda ett uppgraderingserbjudande tillsammans med underhållspriser för att göra det lättare för kunderna att jämföra de faktiska kostnadseffekterna mot bakgrund av de faktiska siffrorna.

När det gäller helt nya kunder och eventuella ytterligare licensbehov är det värt att notera att IBM ändrade prissättningen för många enskilda licenser under sommaren. Av denna anledning är Cloud Pak sannolikt ett billigare alternativ än en separat licens.