white decorative stripes white decorative stripes
Om Pedab

Pedab Blogg

Velkommen til vår verden

Lykkes i en hybridverden

Image with a cloud and the words Public, private and hybrid in front of it.

Vi må tilby våre kunder fleksible løsninger som hjelper dem å lykkes, selv i en hybridverden. Det handler om effektiv ressurshåndtering, enklere vedlikehold og raskere distribusjon. IBMs svar på dette er Cloud Paks, som det finnes totalt seks av, og Red Hat OpenShift for å håndtere Kubernetes miljø.

Med et økende skifte mot bruk av skytjenester, har datakraft blitt bulkvarer. I teorien kan organisasjoner optimalisere IT-kostnadene ved alltid å flytte arbeidsbelastningen dit hvor den billigste kapasiteten kan oppnås akkurat nå. Dette samsvarer selvfølgelig ikke med hva som er mulig i virkeligheten, ettersom skytjenester krever en egen ekspertise og å flytte arbeidsmengder fra et sted til et annet er mer utfordrende enn markedsføringsmateriale først antyder. Vi må imidlertid kunne tilby kundene våre fleksible løsninger som vil hjelpe dem å lykkes også i hybridverden.

IT arkitektur bør vurderes som en enhet i stedet for mange separate deler. Fundamentet er basert på moderne, plattformuavhengig og intelligent kontrollert containerimplementering og det integrerte applikasjonslaget bygget på det – uten å glemme sikkerheten.

Gartner spår at innen 2022 vil mer enn 75% av globale organisasjoner kjøre containeriserte applikasjoner i produksjon, opp fra mindre enn 30% i dag.

De største fordelene av å bruke container teknologi inkluderer:

  • Mer effektiv administrasjon av IT-ressurser
  • Enklere håndterbarhet og vedlikehold
  • Bedre samarbeid mellom applikasjonsutviklingsteam og IT
  • Raskere distribusjon

Kunder tenker på slike løsninger, og vi burde derfor alle være involvert i denne diskusjonen. Så langt er det ofte bare noen få containermiljø og/eller kjøres de bare på en plattform. Dermed er ledelsen fortsatt mulig uten bruk av OpenShift. På lengre sikt kan imidlertid denne tilnærmingen, kombinert med å stole for mye på en skyløsning, skape en ny type vendor lock-in situasjon.

Ved å løfte kontrollaget «høyere» kan den nødvendige kompetansen målrettes bedre, og kunden sitter igjen med mer fleksibilitet når det gjelder selve plattformen – enten det er i det lokale datasenteret, i skyen eller en hybridmodell.

IBMs svar på dette er Cloud Paks og Red Hat OpenShift for å administrere Kubernetes miljø. OpenShift er en nøkkelkomponent i puslespillet og gir betydelig merverdi for kundene når de beveger seg for å kjøre applikasjoner i containere. Denne videoen går kort gjennom hvordan OpenShift forenkler arbeidet til apputviklere og IT-administratorer betydelig.