white decorative stripes white decorative stripes
Om Pedab

Pedab Blogg

Velkommen til vår verden

Balanser det gamle og det nye

I blogginnlegget vårt Container-basert Software fokuserte vi på hvordan Cloud Pak muliggjør en ny type fleksibilitet i bruken av lisenser, ettersom lisensen i seg selv alltid inkluderer tilgang til mange IBM-produkter. I dette blogginnlegget vil vi diskutere transformasjonen av IT.

Få selskaper har muligheten til å starte med blanke ark for IT i 2020. Organisasjoner er sjelden villige til å investere i eksisterende, modne systemer; tvert imot forventes det at kostnadsnivået faller. Samtidig forventes det at IT-avdelingen skal bidra til å fremme digitalisering og fleksibilitet, som muliggjør etablering av nye tjenester.

Hvor begynner man?
Multi Cloud-miljø, tredjeparts ferdige SaaS-applikasjoner, smidige utviklingsmodeller, IoT-enheter og en eksponentiell økning i data representerer en realitet som ingen av oss kan unnslippe. Det viktigste problemet på nåværende tidspunkt er hvordan vi klarer å utnytte disse nye mulighetene (eller truslene?).

Det første trinnet, spesielt med eksisterende kunder, er å lage et kart over måltilstandens nåværende tilstand. Selv om vi vet at modernisering av spesielt forretningskritiske systemer er en lang vei å gå, må vi umiddelbart åpne for dialog også om det. Hvis vi ikke gjør det, vil noen andre banke på døren.

IBMs tilnærming med Cloud Paks tar sikte på å introdusere modulære verktøy som alltid brukes på den måten som best passer hvert krav. Disse tre områdene kan også sees på som en stor IT-enhet eller som individuelle elementer, avhengig av situasjonen. Det er ingen riktig eller feil måte: det er bare den mest passende måten for kunden - og det er det vi tilpasser oss.

Nyttige verktøy fra IBM
For å støtte dette arbeidet har IBM laget mange verktøy som partnere også kan bruke. Som en del av Cloud Pak for Applications-pakken, tilbyr IBM en Transformation Advisor for å analysere kundens nåværende applikasjonsmiljø og finne elementene med den laveste moderniseringsgrensen samt de største kostnadsfordelene.

På denne måten er det mulig å tydelig visualisere den nåværende tilstanden i miljøet og de anbefalte tiltakene mot en mer moderne mikrotjenestearkitektur, og også vise selve migreringsplanen slik at den gir mest mulig fordel for kunden på kortest mulig måte tid.

Cloud Pak for Applications tilbyr selv et bredt utvalg av applikasjonsutviklingsverktøy for smidig utvikling og et pålitelig administrasjonslag for helheten. Applikasjonsserverene er naturlig nok hjertet i Cloud Pak. Innen Cloud Pak får kundene muligheten til å dra nytte av forskjellige versjoner av IBMs WebSphere Application Server (WAS) og RedHats applikasjonsplattformer.