white decorative stripes white decorative stripes
Om Pedab

PEDABS BLOGG

Välkommen till vår värld

Kontrollera detta när ni köper säkerhetstjänst

Samhället har förändrats det senaste året. Detsamma gäller vårt sätt att arbeta, vilket medför nya säkerhetsutmaningar, eller som hackare säger;...

Vad är datasäkerhet?

Datasäkerhet handlar om att skydda dina data från attacker. Information i digital form måste kunna lagras säkert och överföras via nätverk mellan...

CYBERSÄKERHET I OKTOBER

National Cyber ​​Security Awareness Month startades först i början av 2000-talet i USA av National Cyber ​​Security Division inom Homeland...

Jobba säkert hemifrån

Just nu är det många som arbetar hemifrån. Vad behöver du tänka på speciellt med avseende på IT-säkerheten? Först och främst bör du vara...

Hur sårbart är ditt företag?

Den första kommersiella datorn, introducerad av Lyons Electronic Office, var början på en revolution för att förenkla rutinuppgifter. Under de...

Digitalisering kräver hög IT-säkerhet

Digitalisering har lett till en kunskapsbrist inom området IT-säkerhet. Det saknas kompetens i verksamheterna vilket också gjort det otydligt vem...