white decorative stripes white decorative stripes
Om Pedab

PEDABS BLOGG

Välkommen till vår värld

Pedab NaaS – nu med SD-WAN och kostnadsfritt för Pedabs partners!

Pedab introducerar nu SD-WAN som ny feature inom Pedab NaaS – den molnbaserade helhetslösningen för nätverksadministration. Med SD-WAN kan olika nätverk och användare knytas ihop direkt utan omvägar, liksom kommunikationen med externa applikationer. Handhavande och utrullning av nätverk, program och applikationer över det samlade nätverksklustret förenklas också.

Hårdvaran ägs av slutkunden medan administration och handhavande är molnbaserade och i form av en prenumeration hos MSP, med två alternativ för handhavandet – genom MSP eller internt med egna resurser. Infrastruktur och data finns hos Pedab i Sverige vilket ger trygghet och högsta säkerhet för både MSP och kunder. 

Plattformen, som är kostnadsfri för Pedabs partners, erbjuder en rad fördelar: 

  • Gemensam infrastruktur för alla ingående nätverk och användare, med direkt kommunikation utan omvägar, policy-baserad central administration, applikationer separerade från underliggande nätverkstjänster och öppen för anslutningar såsom MPLS, trådlös LTE och bredband.
  • SD-WAN hanterar centralt varje applikation, för samtliga användare, över nätverkets alla miljöer.

Dynamisk trafikprioritering med dedikerad anslutning för känslig kommunikation medan mindre känslig data kan gå över publika nätet.

  • All kommunikation övervakas kontinuerligt för säkrad konnektivitet och operationer. Möjlighet till kryptering av trafiken bidrar till högsta säkerhet.
  • Att lägga till en ny filial till nätverket utförs snabbt och till låg kostnad. Plattformen ger också möjlighet till enkel anslutning av olika olika ISP, som sedan kan kombineras inom nätverksklustret.
  • Central hantering och automatisering av åtgärder inom nätverket minskar behovet av extern IT-expertis.

Hårdvara i Pedab NaaS som stödjer SD-WAN är NetEngine AR routrar.