white decorative stripes white decorative stripes
Om Pedab

PEDABS BLOGG

Välkommen till vår värld

Pedab NaaS – molnbaserad nätverksadministration ger stora fördelar för MSP:er och deras kunder

Pedab har nu introducerat Pedab NaaS, en molnbaserad lösning för nätverksadministration, utvecklad för trådlösa campusnätverk och byggd med molnarkitektur, SDN-, AI- och Big data-teknologier, som ger full trådlös åtkomst, OneGlobal Network och Intelligent O&M. Hårdvaran i nätverket ägs av slutkunden och administrationen sker i form av en prenumeration hos MSP.

Pedab NaaS erbjuder stora fördelar jämfört med traditionella icke-molnbaserade lösningar:

  • Kraftfullt stöd för digitalisering
  • Nordisk lösning dedikerad till MSP:er – infrastruktur och data finns i Sverige och inte i ett publikt moln
  • Kan ge MSP mycket god ROI och kunderna förhållandevis låga startup-kostnader, fasta och/eller rörliga
  • Lösningen med Wi-Fi 6 ger hög kapacitet och prestanda
  • Installation och driftsättning på endast ett par dagar
  • Framtidssäkrad lösning med stor flexibilitet – förberedd för IOT, stöd för omprioritering mellan IT-resurser, förändrade/utvecklade arbetsflöden och processer, kontinuerlig affärs- och verksamhetsutveckling
  • Högsta säkerhet genom starka brandväggar, inloggning med två-faktors autentisering och full compliance med datasäkerhetsdirektiv
  • Kvalitet, drift och service regleras genom SLA:er

Produkter: Pedab NaaS nätverkslager består av bl.a. wireless, ultra-bredband och API:er för en stor mångfald enheter och IT- och processintegration. Router: NetEngine AR, switchar: CloudEngine S series switches, Wi-Fi 6: AirEngine Wi-Fi, brandvägg: HiSecEngine AI Firewalls.

Pedab NaaS erbjuds som prenumeration på månads-, års- eller 3 årsbasis – den senare ger kostnadsbesparing på ca 30 procent årligen. Just nu har vi också en introduktionskampanj med 3 års på licenser för priset av 2 år!

Kontakta oss på Pedab så kan vi berätta mer om Pedab NaaS för just era eller era kunders IT-miljö.