white decorative stripes white decorative stripes
Om Pedab

PEDABS BLOGG

Välkommen till vår värld

Digitalisering kräver hög IT-säkerhet

Digitalisering har lett till en kunskapsbrist inom området IT-säkerhet. Det saknas kompetens i verksamheterna vilket också gjort det otydligt vem som är ansvarig för vad. Men ansvaret ligger alltid hos VD och andra i ledande position, ett ansvar som inte kan delegeras.

Denna brist på kompetens när det gäller eget ansvar bidrar till att skapa stora luckor i organisationer, vilket ökar möjligheterna för de kriminella att ta sig in. Vi talar inte bara om de vanliga cyberbrottslingarna, utan nationalstater som har tid, finansiell styrka och kunskap om våra svaga sidor.

Hos Pedab har vi ett stort team av experter som arbetar med affärsrisk varje dag. Vi ser att det saknas fokus på cyberhot. Det måste finnas en kompetensökning inom områden som cyberhot, cyberrisk och affärsrisk.

Mer medvetenhet behövs

Medan man investerar i informationsinfrastruktur, där det är effektivt att optimera affärsprocesser och för att möta kundernas efterfrågan, är medvetenheten inte särskilt hög för de digitala farorna man möter. Detta äventyrar inte bara företagets lönsamhet utan också våra uppgifter. Som exempelvis Maersk-incidenten 2017. Ett annat är exempel är när Yahoo förlorade över 300 miljoner dollar. De hade inte ha en bra IT-säkerhetsstrategi. Dessutom var de inte ärliga mot sina kunder vad gäller den data som läckt ut. Företag som utsätts för cyberattacker, men där det finns en genomtänkt cybersäkerhetsagenda framstår i gengäld som mycket professionella.

Tillsammans med våra partners arbetar vi i Pedabs IT-säkerhetsavdelning med kunder över hela Europa för att öka medvetenheten om vikten av att skydda digitala värden.

Detta är en systematisk och grundläggande strategi för att hjälpa ansvariga, utvecklare och delegerade med ansvar. Vi övervakar varningar och hjälper när saker går fel. Våra europeiska kunder verkar över hela världen och vi stöder dem dygnet runt.

Våra tre fokusområden när vi utvecklar en IT-säkerhetsagenda

  • Affärsrisk – vi ser på risken för direkta eller indirekta förluster orsakade av fel i affärssystem, processer, procedurer eller mänskliga misstag.
  • Rykte – fokusera på potentialen för förlust eller skada, orsakade av skador på hur verksamheten uppfattas externt och verksamhetens varumärke.
  • Rättslig och efterlevnadsrisk – potential för förlust eller skada på grund av att rättsliga åtgärder vidtas mot en organisation för brott mot lagar eller förordningar. Något som gäller fullt ut med ökande kraft när GDPR är en verklighet


Henning Gaalaas

Av: Henning Gaalaas

Henning er Sales Manger Europe, Pedab Security Services. Han på sitt beste i samspill med kunden og når han kan få dem til å føle seg tryggere. Hans lidenskap er å gjøre sikkerhet til en katalysator for nye forretningsmuligheter og å få bedriftsledere til å se mulighetene innen sikkerhet. Henning er også en svært dyktig foredragsholder. Når han ikke er på jobb bruker han mye tid på familie og venner i inn og utland. Er også mye ute i naturen med en fiskestang i hånda.