white decorative stripes white decorative stripes
Om Pedab

Pedab Blogg

Velkommen til vår verden

Hvorfor mislykkes 70% med sin digitale transformasjon?

Man smiling into camera with colleagues working in the background

McKinsey and Company's nye forskning viser at 70 prosent av alle digitale transformasjonsprosjekter ikke når sine mål. Disse funnene er svært urovekkende, men den gode nyheten er at forskerne har avdekket årsaken.

Det er et grunnleggende skille mellom de prosjekter som lykkes og de som mislykkes, og det er deres tankesett og organisasjoners helse. Et digitaliseringsprosjekt vil aldri løse organisasjonens utfordringer, men vil istedenfor tydeliggjøre mangler og utfordringer. Når målene i tillegg er uklare eller motivasjonen mangler, er det ingen organisasjon som klarer å utføre en strategisk plan.

Tilbake til det grunnleggende

De vellykkede selskapene har en kultur som er i konstant endring. I boken "Digital Transformation is not About Technology", lister forfatterne Behnam Tabizi, Ed Lam, Kirk Girard og Vernon Irvin fem viktige leksjoner som vil hjelpe organisasjonen gjennom en digital transformasjon.

Ifølge de fire forfatterne fungerer ikke en digital transformasjon før lederne går tilbake til det grunnleggende. De skal «fokusere på å endre tankesettet hos sine ansatte samtidig som organisasjonskulturen og prosessene, før de bestemmer hvilke digitale verktøy de skal bruke og hvordan de bør brukes.»

«Digital transformation works when leaders fo back to the fundamentals»

Fem leksjoner som vil lede din organisasjon gjennom en digital transformasjon

  1. La selskapets forretningsstrategi styre den digitale transformasjonen – ikke start reisen med en teknologi eller et verktøy i tankene.

  2. Stol på personer med inngående kunnskap om hva som fungerer og ikke i den daglige drift.

  3. Utform dine kundeopplevelser fra innsiden og ut, det vil si at du baserer de på dyptgående innspill fra dine kunder. Kundeopplevelse design kan ikke baseres på hypoteser.

  4. Anerkjenn de ansattes frykt for å bli erstattet, dette kan gjøre at de bevisst eller ubevisst motstår endringene.

  5. Endringer er hvordan beslutninger tas. Beslutninger må tas raskt i en flat organisasjon, og prototyping er viktig. Ingen kan vite noe sikkert, noe som gjør at vi trenger å teste våre ideer.

Strategi før teknologi

Det nordiske markedsinformasjonsselskapet Radar publiserte nylig innsikt som i utgangspunktet sier det samme som McKinseys forskning. Nordiske kunder forstår at en digital transformasjon er både viktig og nødvendig. Det som er den faktiske utfordringen er utførelsen; selskap mangler ferdigheter, budsjett, kultur og organisering.

For alle oss som jobber i IT-bransjen og hjelper våre kunder oppnå sine mål gjennom digitalisering, er forskning som denne svært viktig. Vårt eneste ønske er at det vi leverer i form av teknologi og verktøy blir oversatt til virkelig verdi som støtter kundenes samlede forretningsstrategi.

Vi må kreve av oss selv at det vi gjør er i tråd med de strategiske planene, at fordelene ved produkt eller løsning blir oversatt til verdiforslag, og at strategien kommer før teknologien.