white decorative stripes white decorative stripes
Om Pedab

Pedab Blogg

Velkommen til vår verden

6 tips ved valg av analyseverktøy

Tre kvinner ser på datamaskin og ler.

Å ha kontroll og innsikt i dine data blir bare mer og mer viktig, både for daglige beslutninger og for strategisk planlegging. I dagens digitale verden, som er i konstant endring og informasjonen øker og endres i samme fart som internett, trenger vi helt andre verktøy for planlegging og analyse enn det vi har brukt tidligere.

Vi kan ikke lenger basere oss på å planlegge ut ifra hva som har skjedd i tidligere år, vi må få inn mange flere elementer - og da trenger vi et verktøy med moderne funksjonalitet som kan hjelpe oss med dette.

Her er mine tips for valg av verktøy:

  1. Verktøyet må kunne gi oss informasjon basert på sanntidsdata, ikke gårsdagenes data eller statiske rapporter i regneark.
  2. Det er viktig at løsningen kan hente informasjon fra mange forskjellige datakilder. Som oftest har vi noe data lagret på en server lokalt, noe har vi lagret i skyen og noe data har vi lagret i regneark. Vi trenger å samle all denne informasjonen slik at vi får et komplett bilde.
  3. Vi trenger løsninger som gjør det mulig for ansatte å få tilgang til oppdatert informasjon på mobilen, på nettbrett eller på PC’en.
  4. Verktøyet må ha funksjonalitet som gjør det mulig å predikere hva som vil skje og gi oss forslag til hva vi bør gjøre. Her kommer Maskin Learning inn.
  5. Vi trenger løsninger som gjør det mulig å knytte sammen planer og budsjetter fra alle avdelinger slik at alle jobber med samme datagrunnlag – til enhver tid.
  6. Løsningen bør ha mulighet til å gjøre «What if analyser» slik at vi enkelt kan se konsekvensene av de endringer vi vurder å gjøre.

Ved å bruke moderne planleggings- og analyseverktøy får bedriftene en helt ny innsikt som gir utgangspunkt for styring av bedriften. Vi trenger dette for å kunne styre bedriften i riktig retning i år - og i årene som kommer. 

De bedriftene som baserer seg på data, og ikke magefølelse, når de planlegger og tar beslutninger, kaller vi datadrevne bedrifter. I Pedab ser vi at datadrevne bedrifter får en strategisk fordel i forhold til sine konkurrenter og at de henter inn gevinster av innvesteringen veldig raskt. Jo mindre bedrift du er, jo lettere er det å komme i gang.   

Pedab sitt Data & Analytics team kan hjelpe deg i alle stadier i prosessen med å bli en datadreven bedrift. Ta gjerne kontakt med oss så tar vi en prat om dine behov.  

 

Kim A. Nordquelle

Av: Kim A. Nordquelle

Kim Nordquelle er i dag country manager for Pedab Norge. Han har lang erfaring fra IT-bransjen, og har de siste 20 årene jobbet tett med kunder, partnere og leverandører. Han trives best når han sammen med sine ansatte, kan bygge opp en kundeorientert organisasjon. På fritiden liker Kim å trene og da spesielt løpe, men gjerne en tur i fjell og utmark. Om vinteren er han en ivrig topptur entusiast på randonee ski.