white decorative stripes white decorative stripes
Om Pedab

Pedab Blogg

Velkommen til vår verden

6 tips ved valg av analyseverktøy

Tre kvinner ser på datamaskin og ler.

Å ha kontroll og innsikt i dine data blir bare mer og mer viktig, både for daglige beslutninger og for strategisk planlegging. I dagens digitale verden, som er i konstant endring og informasjonen øker og endres i samme fart som internett, trenger vi helt andre verktøy for planlegging og analyse enn det vi har brukt tidligere.

Vi kan ikke lenger basere oss på å planlegge ut ifra hva som har skjedd i tidligere år, vi må få inn mange flere elementer - og da trenger vi et verktøy med moderne funksjonalitet som kan hjelpe oss med dette.

Her er mine tips for valg av verktøy:

  1. Verktøyet må kunne gi oss informasjon basert på sanntidsdata, ikke gårsdagenes data eller statiske rapporter i regneark.
  2. Det er viktig at løsningen kan hente informasjon fra mange forskjellige datakilder. Som oftest har vi noe data lagret på en server lokalt, noe har vi lagret i skyen og noe data har vi lagret i regneark. Vi trenger å samle all denne informasjonen slik at vi får et komplett bilde.
  3. Vi trenger løsninger som gjør det mulig for ansatte å få tilgang til oppdatert informasjon på mobilen, på nettbrett eller på PC’en.
  4. Verktøyet må ha funksjonalitet som gjør det mulig å predikere hva som vil skje og gi oss forslag til hva vi bør gjøre. Her kommer Maskin Learning inn.
  5. Vi trenger løsninger som gjør det mulig å knytte sammen planer og budsjetter fra alle avdelinger slik at alle jobber med samme datagrunnlag – til enhver tid.
  6. Løsningen bør ha mulighet til å gjøre «What if analyser» slik at vi enkelt kan se konsekvensene av de endringer vi vurder å gjøre.

Ved å bruke moderne planleggings- og analyseverktøy får bedriftene en helt ny innsikt som gir utgangspunkt for styring av bedriften. Vi trenger dette for å kunne styre bedriften i riktig retning i år - og i årene som kommer. 

De bedriftene som baserer seg på data, og ikke magefølelse, når de planlegger og tar beslutninger, kaller vi datadrevne bedrifter. I Pedab ser vi at datadrevne bedrifter får en strategisk fordel i forhold til sine konkurrenter og at de henter inn gevinster av innvesteringen veldig raskt. Jo mindre bedrift du er, jo lettere er det å komme i gang.   

Pedab sitt Data & Analytics team kan hjelpe deg i alle stadier i prosessen med å bli en datadreven bedrift. Ta gjerne kontakt med oss så tar vi en prat om dine behov.