white decorative stripes white decorative stripes
Om Pedab

PEDAB BLOG

Velkommen til vores verden

Datacenteres elforbrug og deres klimapåvirkning

Ifølge en rapport fra Cowi vil datacenteres energiforbrug vokse til ca. 1/3 af Danmarks samlede energiforbrug i 2040. Dette tal vil sikkert overraske de fleste mennesker, men er blot en fremskrivning på de historiske data, vi har på datacentre og deres energiforbrug.

På den baggrund vil der med 100% sikkerhed opstå betydelig politisk interesse for feltet, som helt givet vil blive underlagt ikke ubetydelig politisk regulering og kraftigt stigende afgifter.

Dette bør naturligvis give anledning til at danske datacentre tager skridt til at kortlægge deres energiforbrug og klimatiske aftryk for derved at kunne identificere muligheder for optimering og ikke mindst at kunne præstere dokumentation og data, som kan indgå i de politiske overvejelser om sagen. Dette ikke mindst under indtryk af den konventionelle visdom, at “hvis man ikke interesserer sig for politik – vil politik på et eller andet tidspunkt interessere sig for én”.

Datacentre bør derfor arbejde bevidst og aktivt med dels at optimere energiforbruget (f.eks. ved at bruge flash i stedet for traditionelle diske), dels at monitorere og dokumentere den løbende optimering af udstyr, køling og eventuel genanvendelse af overskudsvarme mv.

Først og fremmest handler det naturligvis om at bruge de teknologier, der bruger mindst strøm og at stille krav til producenterne om at komme op med strømbesparende løsninger, som f.eks. at tage kunstig intelligens i brug til at hjælpe med optimering af drift og forbrug.

Til syvende og sidst drejer det sig om at være konkurrencedygtig og at kunne skabe en TCO, som giver plads til energiinvesteringer mv., da energi utvivlsomt bliver et område, der vil være endnu mere afgiftsbelagt og få endnu mere politisk opmærksomhed.

Tag en snak med Pedab om, hvilke teknologier og services fra f.eks. IBM eller Huawei der kan give besparelser på energi aftrykket. 

Jens von Arenstorff

Af: Jens von Arenstorff

Business Development Manager - Denmark